.
Điện Biên :

Đầu tư gần 170 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường vào khu di tích Mường Phăng

Thứ Ba, 31/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV -  UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định phê duyệt dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Dự án có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng.

Dự án cải tạo nâng đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng, tuyến đường nâng cấp cải tạo bắt đầu từ km 0+507 thuộc xã Tà Lèng TP Điện Biên Phủ và điểm cuối tại km 17+975 đấu nối với đường tỉnh lộ 141 Nà Nhạn – Mường Phăng tại km 14+744. Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp là 17,469km với các hạng mục nâng cấp, mở rộng mặt đường, thảm nhựa bê tông dày 7cm, làm hệ thống rãng thoát nước, xây dựng 1 cầu trên tuyến, các công trình phòng hộ và công trình an toàn giao thông…

1
Tuyến đường từ xã Tà Lèng TP Điện Biên Phủ đi khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng sẽ được nâng cấp sửa chữa  với tổng kinh phí đâu tư gần 170 tỷ đồng

 

Dọc tuyến đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng sẽ xây dựng 2 điểm dừng chân ngắm cảnh tại km 2+950 và km 15+700. Mỗi điểm dừng chân ngắm cảnh được thiết kế xây dựng bãi để xe, khu ki ốt bán hàng, khu vệ sinh cho du khách khi dừng chân nghỉ ngơi   

Dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Dự án có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng, dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, dự kiến dự án thực hiện từ năm 2017 - 2019.

Dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng sau khi hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn và du khách đi thăm khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ ở Mường Phăng, góp phần phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên khai thác thế mạnh đặc thù của khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch điện Biên Phủ nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kính tế xã hội phát triển./.
 
 

Hương Trà
 

.
.
.
.
.