.
Điện Biên :

Nâng cao chính sách phúc lợi cho người khuyết tật

Thứ Ba, 12/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Từng bước nâng cao những chính sách phúc lợi sẵn có của nhà nước đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tạo điều kiện cho người khuyết tật vượt qua rào cản trong việc hòa nhập cộng đồng.

Ngày 12/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế, Văn phòng Quốc gia CBM Việt Nam tổ chức Hội thảo thông tin về các chính sách phúc lợi cho người khuyết tật và gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

1
Hội thảo thông tin về các chính sách phúc lợi cho người khuyết tật và gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

Hội thảo tập trung triển khai các nội dung: Luật người khuyết tật; Quyền của người khuyết tật trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, lao động và việc làm, Y tế và giáo dục; Luật và các chính sách về giới, bạo lực giới và lạm dụng tình dục với phụ nữ và trẻ em khuyết tật…

Theo kết thống kê trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hơn 5.000  người khuyết tật,  có hơn 4.300 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Những năm qua, cùng với các chính sách của Đảng và nhà nước, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền tổ chức, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người khuyết tật và gia đình đã được cải thiện rõ rệt và không ngừng được nâng lên, tuy nhiên người khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong việc hòa nhập cộng đồng.  

Qua hội thảo đã nâng cao nhận thức về những chính sách phúc lợi đối với người khuyết tật, từng bước giúp người khuyết tật hòa nhập cộng tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động cộng đồng như thể dục, thể thao, văn nghệ, vui chơi giải trí. Đây là một cách gỡ bỏ những mặc cảm, tự ti đưa họ trở lại vị thế trong xã hội; Giúp người khuyết tật tiếp cận nhiều hơn về quyền của người khuyết tật.

 

 

Hương Trà
 

.
.
.
.
.