.
Điện Biên :

Gần 70 đại biểu được tập huấn tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, 12/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 12/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ với 64 điểm cầu trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng gần 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp nhận, trả lời, phán ánh, kiến nghị của người dân cũng như giao diện của hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu hiểu rõ quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Hệ thống thông tin).

x
Điểm cầu Điện Biên

 

Các nội dung phản ánh, kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận sẽ tập trung vào những hành vi chậm trễ, gây phiên hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống thông tin; cập nhật đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Hệ thống thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị được Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chuyển thông qua Hệ thống thông tin, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy trình được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 7 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 2 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin.

*Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Cụ thể, các đại biểu sẽ được giới thiệu về nghiệp vụ hệ thống hóa rà soát xây dựng thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo gồm 3 nội dung lớn về: Hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, kèm theo 5 biểu mẫu chi tiết, rõ ràng, đảm bảo nội dung hướng dẫn dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin, số liệu báo cáo giữa các bộ, ngành, địa phương./.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.