.

Tủa Chùa: Khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 16/09/2012, [GMT+7]

Điện Biên TV - Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện Tủa Chùa đang gặp phải rất nhiều khó khăn, trong đó, khó khăn lớn nhất là việc quy hoạch sắp xếp lại dân cư.

Tủa Chùa là một trong 62 huyện nghèo nhất nước với đa số là đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trình độ và phương thức sản xuất còn lạc hậu, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Nhận thức được xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí sẽ từng bước nâng cao đời sống vật, chất tinh thần cho người dân, Tủa Chùa đã vào cuộc một cách quyết liệt: thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phân công các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện theo dõi, giúp đỡ các xã đồng thời triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 11/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tới mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay 11/11 xã đã và đang tiến hành rà soát việc thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đào tạo nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đặc biệt, huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển nông thôn tại 4 xã: Sính Phình, Mường Báng, Mường Đun và Tủa Thàng. Thành lập tổ giúp việc đề án xây dựng xã nông thôn mới.

Xây dựng NTM Tủa Chùa
Tủa Chùa làm đường giao thông tại các xã triển khai xây dựng nông thôn mới

 

Đến thời điểm này, qua khảo sát tại xã Mường Báng – là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới đã thực hiện hoàn thành 6/19 tiêu chí; xã Mường Đun hoàn thành 4/19 tiêu chí; 9 xã còn lại là: Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Xá Nhè, Tủa Thàng, Huổi Só, Trung Thu và xã Lao Xả Phình đạt 3/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí đạt được chủ yếu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, y tế, văn hóa, trường học, thủy lợi. Song khó khăn lớn nhất hiện nay ở Tủa Chùa vẫn là quy hoạch sắp xếp ổn định lại dân cư. “Do đặc thù về địa hình nên việc bố trí mặt bằng để sắp xếp lại dân cư trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các xã triển khai xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Thêm nữa, nguồn kinh phí phân bổ cho địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng còn rất eo hẹp” – Ông Mùa Ngọc Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết.

Là xã có nhiều thuận lợi trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, Sính Phình luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, điện, công trình thủy lợi… Song khi bắt tay vào triển khai 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Sính Phình cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là quy hoạch dân cư. Với đa số là đồng bào dân tộc Mông, dân cư sinh sống không tập trung, việc quy hoạch sắp xếp lại dân cư để đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng đang là nỗi niềm trăn trở của Đảng bộ, chính quyền xã Sính Phình.

Xây dựng NTM Tủa Chùa
Địa hình chia cắt, dân cư không tập trung đang đặt ra những khó khăn, thách thức lớn trong việc quy hoạch sắp xếp dân cư của Tủa Chùa.

 

Xác định để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một quá trình nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Tủa Chùa đã đề ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trước mắt, huyện tập trung đánh giá đúng thực trạng, lập quy hoạch và xây dựng đề án, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất và bố trí dân cư. Vận động nhân dân tích cực dồn điền đổi thửa, hiến đất xây dựng các công trình công cộng phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới…, tạo thành phong trào sâu rộng, coi đây là bước đột phá phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, là tiền đề xây dựng nông thôn mới.
 

 

Như Quỳnh

.
.
.
.
.