.

Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới

Thứ Tư, 04/07/2012, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 4/7, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, tổ chức mít tinh kỷ niệm “Ngày dân số thế giới” 11/7 và tổ chức hội nghị dân số - kế hoạch hóa gia đình mở rộng.

Mít tinh ngày dân số


    Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia công ước quốc tế và thực hiện chương trình hành động về dân số và phát triển. Đảng ta xác định: “ Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua ở Điện Biên đạt được kết quả đáng kể: tỷ xuất sinh giảm từ 31,44%o (năm 2001) xuống còn 22,88 %o (năm 2010); số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,92 con (năm 2001) xuống còn 2,5 con (năm 2010). 

    Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Phạm xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của nhân dân về công tác DS - KHHGĐ dần được nâng lên. Chủ đề ngày dân số thế giới năm nay là: “Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội, đặc biệt là ngành Y tế, Chi cục DS - KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động thiết thực, phù hợp để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản.Hoàng Liên

.
.
.
.
.