.

Mường Chà xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 24/02/2012, [GMT+7]

(Điện Biên TV)- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở các địa phương. Đến nay, Mường Chà đã hoàn thành quy hoạch tổng thể của 14/14 xã trên địa bàn.

Nông thôn miềnnúi Mường Chà
Nông thôn miền núi Mường Chà còn khó khăn về nhiều mặt

Nông thôn  Mường Chà đang phát triển song chưa có quy hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn thấp kém, thiếu tính đồng bộ. Quá trình đô thị hóa nông thôn chủ yếu mang tính tự phát, phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng tới việc giữ gìn và bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi ở nông thôn còn chậm... Chính vì vậy hiện nay tỷ lệ hộ nghèo huyện Mường Chà vẫn chiếm hơn 60% trong đó chủ yếu là ở nông thôn. Những vấn đề trên đang là rào cản được huyện xác định sẽ gặp phải trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ông Lý Nụ Phình-Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: "Mường chà có 6 xã biên giới. Hầu hết các xã còn lại nằm xa trung tâm, đi lại khó khăn. Riêng xã Pa Ham cách trung tâm huyện100 km, có 2 xã cách  80km... Huyện đã phân công mỗi phòng, ban trợ giúp 1 xã đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới".

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng nông thôn mới chính là một cuộc cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi nhằm chủ động tham gia, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi tiếp thu ý kiến của tỉnh, huyện Mường Chà đã từng bước cụ thể hóa theo từng vấn đề, từng lĩnh vực cụ thể. Huyện đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện và ban chỉ đạo của 14/14 xã, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở tất cả các xã.  Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo giúp các xã vấn đề quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở giúp các xã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy trình; đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hiện nay 14 xã đã được cấp 1,4 tỷ đồng triển khai công tác qui hoạch.

Mường Chà là huyện nghèo, giao thông đi lại khó khăn, nhất là ở 1 số thôn bản xa trung tâm. Chính vì vậy, chủ trương của huyện sẽ làm ở những nơi có điều kiện thuận lợi trước. Các bản khó khăn sẽ làm sau. Huyện cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến tháng 6/2012 hoàn thành quy hoạch chi tiết cho 14 xã để làm cơ sở xác định các danh mục đầu tư cho những năm tiếp theo. Mục tiêu gần nhất là đến năm 2015, huyện sẽ hoàn thành chương trình ở 3 xã : Mường Mươn, Ma Thì Hồ và Sa Lông.

Nông thôn
Xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần thay đổi diện mạo các bản làng xa xôi hẻo lánh

Chương trình xây dựng nông thôn mới được Mường Chà xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Huyện Mường Chà đã xác định: Quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nông thôn mới vừa mang tính hiện đại đồng thời vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở các vùng nông thôn. Ông Lý Nụ Phình - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: " Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, có hiệu quả trong công tác này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Chà đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Nghị quyết chuyên đề về vấn đề xây dựng nông thôn mới".

Đến cuối tháng 1/2012 Uỷ ban nhân dân huyện đã cơ bản xây dựng xong nghị quyết đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Nghị quyết đã xác định rõ từng bước định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là chương trình có tính chất tổng thể nên với điều kiện của huyện nghèo, nhận thức của đồng bào các dân tộc còn hạn chế việc triển khai được xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó ở giai đoạn đầu triển khai, Mường Chà xác định vấn đề tiên quyết là nâng cao nhận thức cho người dân. Chính vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong huyện góp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi./.


                                                                                                                                                                      Minh Thịnh
       

.
.
.
.
.