.
Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch :

"6 tháng cuối năm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2018"

Thứ Sáu, 20/07/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Chiều 19/7, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao & du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.
 
s
Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Phạm Việt Dũng -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Điện Biên đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 

Trong 6 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành, đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ thể thao, du lịch. 

Tổ chức bộ máy của Sở từng bước được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác gia đình tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo điểm nhấn, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X, Ngày văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018, sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban....

Hoạt động kinh doanh du lịch 6 tháng đầu năm đã đạt được bước phát triển rõ rệt, tổng lượt khách tham quan du lịch đạt hơn 490 nghìn lượt, tổng doanh thu đạt hơn 640 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch, tăng gần 50% so với cùng kì năm trước.

6 tháng cuối năm, ngành VHTT&DL phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được tỉnh giao trong năm 2018. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong 6 tháng cuối năm, tổ chức tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh năm 2019.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen; 54 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 10 năm 2019 được Sở VHTT&DL tỉnh tặng giấy khen./.

 
 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.