.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ Bảy, 05/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Chiều ngày 04/05, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (05/05/2008 – 05/05/2018). Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Văn Năm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Muôn – Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban ngành tỉnh.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 463/QĐ-UBND của UDND tỉnh. Trải qua các thời kỳ lịch sử phát triển của tỉnh, của ngành, trên cơ sở kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, trong 10 năm qua Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên luôn xác định trách nhiệm trong công tác tham mưu về quản lý Nhà nước, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà cán bộ công nhân viên chức của ngành đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương, tuyên truyền có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngăn ngừa tiêu cực. Duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; khuyến khích, động viên, thu hút nhân tài, những nghệ nhân, nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, những doanh nghiệp làm du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng chí Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung tham mưu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, tạo nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 39 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008 - 2018.

Một số hình ảnh diễn ra tại Lễ kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.