.
Hội nhà báo tỉnh Điện Biên :

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội nghề nghiệp chính trị trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 12/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2017 là một năm khởi sắc của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên trong công tác hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, góp phần ổn định dư luận và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Ngày 12/01/2018, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

1
Năm 2017, Hội nhà báo tỉnh Điện Biên đã Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội nghề nghiệp chính trị trên địa bàn tỉnh


Hội Nhà báo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, động viên cán bộ, hội viên hội nhà báo đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, gắn với việc chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ báo chí trên địa bàn toàn tỉnh  

Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã triển khai đến các chi hội và hội viên nhà báo trong tỉnh các nội dung cần học tập, quán triệt, thực hiện Luật báo chí 2016, gắn với việc Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Tổ chức cho hội viên nhà báo trong tỉnh tham gia các cuộc thi về báo chí do Hội Nhà báo tỉnh và Trung ương phát động. Tham gia Hội Báo Xuân, Hội báo toàn quốc 2017 tại Hà Nội; tuyển chọn tác phẩm tham dự giải báo chí Quốc gia …

Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã chủ động mở 2 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại tỉnh Điện Biên, Hội đã tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng làm báo cho hơn 100 lượt hội viên nhà báo và các cộng tác viên báo chí, đại diện các cổng thông tin điện tử, các Đài PT – TH huyện trong tỉnh.

1
Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tặng thưởng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2017

 

Công tác hoạt động ở các chi hội cơ sở được tập trung đầu tư và đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng đến việc hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, không có hội viên nào vi phạm về tư cách, đạo đức người làm báo.

Bước vào năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác Hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật, Điều lệ Hội quy định. Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo nhằm ngăn chặn không để các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong hội viên và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tham gia có trách nhiệm trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín và ý thức với cộng đồng, xã hội của hội viên nhà báo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí trên địa bàn./.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.