.

Điện Biên có gần 1.300 đội văn nghệ quần chúng

Thứ Ba, 09/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Năm 2017 toàn tỉnh Điện Biên có tổng số gần 1.300 đội văn nghệ quần chúng, tổ chức được 3.715 buổi biểu diễn, phục vụ gần 670 ngàn lượt người xem, đạt 100% kế hoạch năm, duy trì tổ chức một số lễ hội như: Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Thành Bản Phủ, tổ chức thành công Lễ hội đua thuyền đuôi én tại thị xã Mường Lay.

Để phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì, phát triển hàng năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên đã đôn đốc chỉ đạo và phối hợp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với đó tổ chức phong phú, đa dạng các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tập trung các hoạt động chào đón năm mới và các hoạt động văn hóa, thể thao mừng các ngày, lễ kỷ niệm của đất nước, ngày hội văn hóa thể thao trên địa bàn các huyện.

1
Bà Lường Thị Sao May (bên trái ngoài cùng)-Nghệ nhân ưu tú bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đang tập múa để chuẩn bị tham gia văn nghệ chào mừng tết Mậu Tuất 2018.

 

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nghệ thuật trong các chương trình văn nghệ quần chúng, Sở VHTT&DL chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn mở lớp tập huấn cho các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của các bản; phân công cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, hướng dẫn cách dàn dựng chương trình, nâng cao kỹ năng biểu diễn. Nhờ vậy, trong các hội thi gần đây, chất lượng nghệ thuật của các đội văn nghệ được nâng lên rõ rệt, nhiều tiết mục đã khai thác được vốn văn nghệ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời đẩy mạnh các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển phong trào văn nghệ tại cơ sở, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa mà còn là điểm tựa để phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.