.
Điện Biên :

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có những bước tiến mới

Thứ Năm, 25/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 25/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Qúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có những bước tiến mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tuyên truyền, cổ động diễn ra có hiệu quả, quy mô các hoạt động được mở rộng, hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của tầng lớp nhân dân.

1
Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên có những bước tiến mới. ảnh - quang cảnh Hội nghị


Phong trào nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng, thành phần tham gia. Trong năm đã tổ chức 113 buổi biểu diễn, phục vụ 280 nghìn lượt xem, đạt 102% kế hoạch năm. Mức hưởng thụ nghệ thuật chuyên nghiệp đạt 0,49%. Toàn tỉnh có trên 1270 đội văn nghệ quần chúng, phục vụ gần 670 nghìn lươt xem.

Các bản văn hóa du lịch đã tổ chức phát triển du lịch cộng đồng, phục vụ văn hóa ẩm thực, biểu diên văn nghệ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục có tác động thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần bảo tồn, giữ gìn vốn tinh hoa văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong năm đã chỉ đạo khảo sát 16 điểm di tích, lựa chọn hồ sơ đề nghị xếp hạng 03 di tích.

1
Đồng chí Lê Văn Qúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu


Hoạt động du lich đã có bước phát triển tích cực, trong năm đón khoảng 600 nghìn lượt khách, đạt 107% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2016. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 950 tỷ đồng Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, tạo ra sự khác biệt và mang tính cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Qúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao nhưng kết quả ngành đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở văn hóa thể thao và du lịch cần tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 9 Khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm phát triển văn hóa con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao của vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế xã hội..

1
Trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thể thao và du lịch tại địa phương năm 2017


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Ngọc Vinh - Phó Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012-2016

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể và Bằng khen cho 07 tập thể và 03 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thể thao và du lịch tại địa phương năm 2017./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.