.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên :

Đẩy mạnh chất lượng tác phẩm, đảm bảo theo yêu cầu hiện nay

Thứ Sáu, 29/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Từng bước đẩy mạnh chất lượng tác phẩm, đảm bảo theo yêu cầu hiện nay là yêu cầu nhiện vụ của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT)  Điện Biên trong hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 Hoạt động sáng tác có chuyển biến tích cực, mảng văn thơ có nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí trung ương và các tỉnh bạn. Các hội, chi hội triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp, giao lưu trong các hoạt động của Hội.

Trong năm xuất bản 09 số Tạp chí Văn nghệ Điện Biên, nội dung bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. Các hội, chi hội xuất bản 05 đầu sách Văn nghệ. Tổ chức cho hội viên tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền núi phía Bắc với 14 tác phẩm được trưng bày. 01 hội viên (Nghệ nhân ưu tú Lương Thị Đại) vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước cho công trình nghiên cứu về Văn hóa dân tộc Thái; 01 tác giả (Du An) đạt giải Nhì truyện ngắn cuộc thi Truyện ngắn, bút ký viết về nông nghiệp, doanh nhân, phụ nữ trí thức thủ đô 2 năm 2016 – 2017, Quỹ nhà văn Lê Lựu. Tổ chức giới thiệu tác phẩm thơ “Con trai Điện Biên” của tác giả Đỗ Trọng Luân.

1
Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân đã có thành tích trong công tác hội và hoạt động văn học nghệ thuật năm 2017

 

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Hội VHNT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, hội viên; quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường gặp gỡ, trao đổi với hội viên để gắn kết, quy tụ hội viên, nhất là hội viên nòng cốt, tâm huyết với nghề, từ đó nâng cao năng lực sáng tác, đẩy mạnh chất lượng tác phẩm, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, hình thức và quan điểm tư tưởng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng các bài văn xuôi và lý luận phê bình

Nhân dịp này, Hội Văn học - Nghệ thuật đã trao quyết định kết nạp 8 hội viên mới. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 2 hội viên 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tặng giấy khen cho 32 cá nhân đã có thành tích trong công tác hội và hoạt động văn học nghệ thuật năm 2017./.
                                                                                                                                   

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.