.

Điện Biên: Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể

Thứ Ba, 28/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Chiều ngày 28/11, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Điện Biên đã tổ chức xét hồ sơ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần 2 năm 2018.

Toàn tỉnh Điện Biên có 38 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu. Trong đó có 9 dân tộc gồm: dân tộc Thái, Mông, Cống, Lào, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú, Dao và Hà Nhì; với các loại hình văn hoá: nghệ thuật trình diễn dân gian: 22 hồ sơ, tập quán xã hội và tín ngưỡng: 7 hồ sơ, tiếng nói – chữ viết: 1 hồ sơ, lễ hội truyền thống: 1 hồ sơ, tri thức dân gian: 2 hồ sơ, người nắm giữ nhiều loại hình di sản: 5 hồ sơ.

Trên cơ sở quy định từ các văn bản của Trung ương, Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã tiến hành xét chọn đúng quy định, danh hiệu đảm bảo tính tiêu biểu. Các thành viên hội đồng nghiên cứu kỹ hồ sơ, phân tích đánh giá, tiếp thu thông tin từ dư luận, cộng đồng dân cư. Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, đúng tiêu chí, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín để chọn ra nghệ nhân ưu tú xứng đáng nhất.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó, tạo điều kiện cũng như tiếp thêm nghị lực các nghệ nhân tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.