.

Mường Nhé quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Hai, 30/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có ý nghĩa hết sức quan trọng vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, huyện Mường Nhé đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa phong trào phát triển lan rộng và đi vào chiều sâu. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Vũ Tiến Hưng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Nhé, cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu và đạt kết quả, hàng năm cùng với việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, huyện Mường Nhé ban hành kế hoạch về việc thông tin tuyên truyền phong trào

TDĐKXDĐSVH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, các hoạt động thông tin tuyên truyền được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền lưu động, qua băng zôn, khẩu hiệu, hệ thống đài phát thanh của huyện; thông qua các buổi biểu diễn văn hoá văn nghệ, giao lưu thể thao... Điểm nổi bật đó là phạm vi, chất lượng tuyên truyền từng bước được mở rộng, nâng cao.

1
Một buổi tập múa của đội văn nghệ bản Nậm Sin, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé).

 

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động; treo 100 băng zôn, khẩu hiệu, 10 cụm pano cổ động về phong trào; Đài truyền thanh - truyền hình huyện thực hiện 44 tin, bài; tổ chức tuyên truyền miệng 15 - 20 buổi, giao lưu văn hóa, văn nghệ 11 buổi… Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể huyện cũng tích cực phối hợp với các xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện phong trào thông qua các cuộc họp dân, các chương trình hoạt động lồng ghép của đơn vị. Tại mỗi bản, tổ dân cư đều có các ban vận động phong trào tổ chức phổ biến, quán triệt cho nhân dân nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của gia đình văn hóa, bản, tổ dân cư văn hóa… Đồng thời thường xuyên nhắc nhở và giám sát các hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng.

Đáng chú ý, phong trào TDĐKXDĐSVH được huyện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn đã góp phần nâng ý thức, trách nhiệm của người dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, đồng lòng, tự giác góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại một số xã, người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Nhiều thôn, bản đã xây dựng quy ước, hương ước thực hiệp nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua đó, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, như: để người chết quá lâu, tổ chức việc cưới và việc tang lãng phí (mổ trâu, bò), hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đồng thời khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn có 146 đám cưới, 65 đám tang và 18 lễ hội được tổ chức. Trong đó, hầu hết đám cưới, đám tang đều tổ chức theo nếp sống văn hóa mới; việc quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật với chủ trương lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, ôn lại truyền thống và giữ gìn được những giá trị tốt đẹp.

Song song với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao của huyện cũng được quan tâm đầu tư, xây dựng. Hiện toàn huyện có 1 trung tâm hội nghị (kiêm nhà văn hóa huyện), 1 khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, 24 nhà văn hóa bản, 1 nhà thi đấu đa năng, 1 sân tennis, 7 nhà thi đấu cầu lông và các khu thể thao, vui chơi giải trí khác để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Ngoài ra, huyện cũng phát triển và thành lập được 55 đội văn nghệ cơ sở đang hoạt động hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của người dân trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Mường Nhé đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Qua đó không chỉ góp phần đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà số lượng thôn, bản, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa không ngừng nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 2.319 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 30,1%); 35 bản được công nhận bản văn hóa (chiếm 29%) và 96 cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa (chiếm 89%).

 

 

CTV -  Đức Linh 

.
.
.
.
.