.

Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia

Thứ Sáu, 29/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là mục tiêu mà tỉnh Điện Biên đưa ra tại Kế hoạch số 2801/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

d
Điện Biên phấn đấu đến năm 2020 đón trên 650 nghìn lượt khách du lịch

 

Mục tiêu mà tỉnh đưa ra là xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025.

Ngoài ra, Điện Biên cũng phấn đấu đến năm 2020 đón trên 650 nghìn lượt khách, trong đó trên 170 nghìn lượt khách quốc tế; năm 2025 đón 950 nghìn lượt khách, trong đó 300 lượt khách quốc tế và đến năm 2030 đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế.

Thời gian lưu trú trung bình đối với khác du lịch quốc tế năm 2020 đạt 3,2 ngày/khách; năm 2025 đạt 3,4 ngày/khách và năm 2030 đạt 4 ngày/khách. Còn đối với khách du lịch nội địa phấn đấu năm 2020 đạt 2,5 ngày/khách; năm 2025 đạt 2,8 ngày/khách và năm 2030 đạt 3 ngày/khách.

Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu năm 2020 đạt trên 1.400 tỷ đồng; năm 2025 đạt trên 3.000 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng./.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.