.

Họp triển khai Đề án lập Hồ sơ đề cử Quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 03/07/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 3/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp triển khai Đề án lập Hồ sơ đề cử Quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" tỉnh Điện Biên đề trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng các sở, ban ngành liên quan.

x
Quang cảnh cuộc họp

 

Theo kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại tỉnh Điện Biên do , được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 5/2017 đến tháng 2/2018 với các công việc cần thực hiện là thu thập văn bản, điền dã, kiểm kê, lấy phiếu cộng đồng, quay phim, chụp ảnh; Giai đoạn 2 từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2019 là hoàn thiện, sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO trong quá trình thẩm định, hội thảo, quảng bá, tuyên truyền về nghệ thuật Xòe Thái và bảo vệ hồ sơ ở UNESCO.

Tại buổi họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tiến độ triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Điện Biên: Đến nay, sở đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách nghệ nhân, địa điểm có thực hành xòe; Đồng thời cung cấp danh sách nghệ nhân và thông tin, tư liệu về Xòe Thái tỉnh Điện Biên cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện tại tỉnh; Đã chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của tỉnh tham gia bộ hồ sơ Quốc gia trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và gửi ý kiến tham gia của các thành viên Ban xây dựng hồ sơ và UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan...

Nghệ thuật Xòe Thái là loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Bắc Bộ Việt Nam, được coi là phương tiện nghệ thuật giao tiếp để kết nối mọi người xích lại gần nhau. Việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của tỉnh Điện Biên tham gia vào bộ Hồ sơ Quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm kiểm kê, nhận diện, đánh giá hiện trạng của di sản và xác định giá trị, vai trò của di sản trong đời sống cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Qua đó, tôn vinh giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái, giúp địa phương có những định hướng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Xòe Thái; giới thiệu, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về di sản Xòe Thái. Đồng thời, giúp đồng báo Thái nói riêng và nhân dân tỉnh Điện Biên nói chung nhận thức đầy đủ hơn về giá trị và vai trò của di sản Xòe Thái trong đời sống hôm nay./.

Theo Kế hoạch tổng thể xây dựng Hồ sơ Quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, trong lần này sẽ lập hồ sơ Quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái tại 4 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.