.
Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X :

Trao giải cho các môn kết thúc thi đấu

Thứ Ba, 08/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Chiều ngày 07/05, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X năm 2018 đã trao giải cho một số nội dung kết thúc thi đấu trong các môn bắn nỏ, tung còn, quần vợt và bóng bàn.


Cụ thể: môn Tung còn giải Nhất đôi nam thuộc về vận động viên Lò Văn Biên, Tòng Văn Thắm – đoàn huyện Tuần Giáo; giải Nhì thuộc về vận động viên Lò Văn Ín, Lò Văn Tân – đoàn TP. Điện Biên Phủ; giải Ba thuộc về vận động viên Lường Văn Dương, Vì Văn Biên – Bộ CHQS tỉnh.

Giải Nhất đôi nữ thuộc về vận động viên Cà Thị Dinh, Quàng Thị Hinh – đoàn huyện Điện Biên; giải Nhì thuộc về vận động viên Pòong Thị Vọng, Lường Thị Bánh – đoàn huyện Nậm Pồ; giải Ba thuộc về vận động viên Lường Thị Lay, Quàng Thị Kim – đoàn TP. Điện Biên Phủ.


Môn bắn nỏ nội dung đội nữ quỳ bắn: giải Nhất thuộc về vận động viên Lò Thị Bích, Quàng Thị Hoa, Lò Thị Biêng – đoàn huyện Điện Biên; giải Nhì thuộc về vận động viên Lò Thị Mại, Lường Thị Siên, Lò Thị Son – đoàn huyện Tuần Giáo; giải Ba thuộc về vận động viên Quàng Thị Hiền, Lường Thị Thêu, Khoàng Thị Tý – đoàn huyện Nậm Pồ.


Môn quần vợt: giải Nhất đơn nam thuộc về vận động viên Lò Việt Hùng – Công an tỉnh; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Huỳnh Lương – Đảng ủy Dân chính Đảng; vận động viên Nguyễn Trung Kiên – Đảng ủy Dân chính Đảng và Nguyễn Đức Nguyên – Trung đoàn 82 đồng giải Ba.

Giải Nhất đôi nữ thuộc về vận động viên Trần Thị Kim Dung, Trần Ngọc Ánh – Công an tỉnh; giải Nhì thuộc về vận động viên Trần Thị Dinh, Tạ Thị Bạch Tuyết – Đảng ủy Dân chính Đảng; vận động viên Lò Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đồng Thị Tuyến, Phan Khánh Tùng – đoàn TP. Điện Biên Phủ đồng giải Ba.


Môn bóng bàn: giải Nhất đơn nam thuộc về vận động viên Trần Đức Minh – Sở Giáo dục và Đào tạo; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Thương – Đảng ủy Dân chính Đảng; vận động viên Trần Duy Nguyên – Sở Giáo dục và Đào tạo, Phạm Quang Hưởng – đoàn huyện Tuần Giáo đồng giải Ba.

Giải Nhất đơn nữ thuộc về vận động viên Đoàn Thị Thanh Mai – Sở Y tế; giải Nhì thuộc về vận động viên Bùi Thị Lan – đoàn TP. Điện Biên Phủ; vận động viên Bùi Phương Anh – Sở Giáo dục và Đạo tạo và Lò Thị Đào Nhung – Sở Y tế đồng giải Ba.


Trong ngày thi đấu tiếp theo, Đại hội sẽ tổ chức các nội dung như bóng bàn đôi nam – nữ; nhảy xa nam – nữ; bắn nỏ nam...

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.