Điện Biên: Năm 2018 tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp về TTXH đạt 87,6 %

Thứ Năm, 24/01/2019, 16:44 [GMT+7]
Điện Biên TV -  Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội kết hợp với việc tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Năm 2018 tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp về TTXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 87,6 %.
 
d
Công an tỉnh Điện Biên thường xuyên chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường xuống cơ sở xây dựng và tổ chức có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc.

 

Năm 2018, Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đề ra. Đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp công tác lớn, tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định những vụ, việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo mội trường an ninh an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phạt triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra, đã tập trung điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội theo các chuyên đề, hệ loại đối tượng; lập hồ sơ đưa 10 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 122 đối tượng vào cơ sở giáo dục và 125 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, truy bắt 37 đối tượng truy nã, qua đó góp phần làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án nhất là các vụ trọng án, kịp thời định hướng dư luận. Kết quả: Tội phạm về hình sự giảm 22%; tội mua bán người giảm 75%; tội phạm kinh tế và môi trường giảm 37% (phát hiện, xử lý 230 vụ, 252 cá nhân, tổ chức vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường xử phạt hành chính 210 vụ với 227 cá nhân, tổ chức, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng); tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp về TTXH đạt 87,6% trong đó trọng án đã điều tra làm rõ 100%./.

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.V

 

.