.

Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Tuần Giáo

Thứ Hai, 27/08/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện Tuần Giáo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú; tạo sự chuyển biến rõ nét đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật đến từng địa bàn, từng thời gian và từng đối tượng cụ thể. Với nội dung, hình thức ngày càng phong phú như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật.v.v…

1
Tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo

 

Nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được hiệu quả cao.
 
Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân xã Quài Nưa được nâng lên đáng kể. 100% hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông tự nguyện tháo dỡ.
 
Tính riêng những tháng đầu năm 2018, huyện Tuần Giáo thực hiện được gần 130 cuộc tuyên truyền với trên 8.800 lượt người tham gia. Trong đó, Phòng tư pháp đã hối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại 236 khối, bản; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành chương chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ.
 
Với phương châm đối tượng nào - hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật đã trở nên gần gũi và dễ hiểu với nhân dân hơn. Đặc biệt công tác tiếp công dân đã được thực hiện theo đúng quy trình, luật định, giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp trên địa bàn.
 
Tuần Giáo đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

 

 

 

Ngọc Thượng/DIENBIENTV.VN
 

.
.
.
.
.