.
Điện Biên :

Tập huấn về công tác Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Thứ Sáu, 29/06/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Chiều 28/6, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tỉnh Điện Biên.

1

 

Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, HĐND tỉnh; công chức làm công tác Pháp chế các Sở, ngành..

Trong thời gian ½ ngày 28/6/2018, các đại biểu sẽ được thông qua nội dung tập huấn gồm hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ cho hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018; các văn bản, quy định liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật; nội dung trình tự rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; việc xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản; giới thiệu các biểu mẫu phục vụ hệ thống hóa văn bản cũng như điều khoản thi hành.

Hội nghị là dịp để đội ngũ công chức làm công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh nâng cao các kỹ năng xây dựng pháp luật, nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và đặc biệt là giúp các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.
 

 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.