.

Cục kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 28/06/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 28/6, đoàn công tác Cục kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp do đồng chí Đồng Ngọc Ba làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Sở Tư pháp thông tin một số tình hình triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tình. Theo đó, công tác kiểm tra luôn được HDND, UBND tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên; hàng năm các địa phương đã tiến hành kiểm tra văn bản đến cấp huyện, xã; chất lượng dự thảo văn bản QPPL được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý.

1
Cục kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

 

Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành cũng như kiểm tra theo ngành lĩnh vực được chú trọng. Từ năm 2014 đến nay Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện kiểm tra trên 210 văn bản do HĐND, UBND ban hành, trong đó, gần 180 văn bản ban hành đúng thẩm quyền. Thực hiện tự kiểm tra đối với 210 văn bản thuộc các ngành, lĩnh vực; qua kiểm tra đã kiến nghị tiếp tục thi hành trên 180 văn bản, đề xuất xử lý gần 30 văn bản.

Đoàn kiểm tra và đại diện các Sở, ngành có liên quan cũng đã tiến hành trao đổi , thảo luận về nội dung kiểm tra một số văn bản có dấu hiệu sai phạm như: Quyết định số 36/2017/QĐ- UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quy trình công nhận sáng kiến; Quyết định số 18/2015/ QĐ - UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngady 14/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên...vv..

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đồng chí nhấn mạnh và đề nghị Sở Tư pháp cùng các sở ngành liên quan cần tích cực phối hợp trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; đồng thời đẩy mạnh công tác tham mưu giúp UBND tỉnh đính chính, sửa đổi bổ sung một số văn bản có sai sót, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.