.

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến tại 778 điểm cầu trong cả nước

Thứ Tư, 06/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm đảm bảo các mục đích yêu cầu theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-TANDTC ngày 9/8/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 4/2017/QH14 của Quốc hội.

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về Bộ Luật hình sự năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao và các đồng chí là Thẩm phán, Thẩm tra viên, thư ký tòa án nhân dân các cấp tại 778 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí là Thẩm phán, Thẩm tra viên, thư ký tòa án nhân dân tỉnh và 10 huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh.

1
Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về Bộ Luật hình sự năm 2015

 

Trong 2 ngày 6 - 7/12/2017, các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án các cấp trong cả nước được học tập 5 chuyên đề về những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; trách nhiệm hình sự trong pháp nhân thương mại và những vấn đề cần quan tâm khi xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật hình sự 2015; những điểm đổi mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm sở hữu và chương các tội phạm trật tự quản lý kinh tế; những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội phạm về môi trường và chương tội phạm về chức vụ và chuyên đề về những điểm đổi mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và chương các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng.

                                                                                      

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.