.

Điện Biên: Tập huấn phổ biến pháp luật lần 3 năm 2017

Thứ Hai, 27/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 27/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật lần 3 năm 2017 cho các báo cáo viên cấp tỉnh, công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và công chức phụ trách phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

Báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống; trực tiếp vận động, giáo dục, thuyết phục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều năm qua cho thấy, chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc một phần không nhỏ vào năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Qua lớp tập huấn này, đội ngũ báo cáo viên sẽ được củng cố, trang bị, bổ sung kiến thức, kĩ năng phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm được tích lũy trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nhất là trong tuyên truyền, phổ biến các quy định mới, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tại buổi tập huấn, ngoài được giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016 và các bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng và nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng…, các báo cáo viên pháp luật còn được tập huấn kỹ năng tiếp nhận, phân tích và phản hồi thông tin trong công tác phổ biến, giáo pháp luật; đồng thời tham gia thảo luận, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của báo cáo viên pháp luật.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.