.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 11/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - "Đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường tuyên truyền hơn nữa Luật Lý lịch tư pháp; Có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành Luật có hiệu quả hơn." - Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp với tỉnh Điện Biên vào chiều 11/9. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

x
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc kết luận buổi làm việc với tỉnh Điện Biên

 

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo bố trí biên chế, đầu tư kinh phí trang thiết bị, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác lý lịch tư pháp. Sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự ở địa phương trong việc cung cấp thông tin, tra cứu, xác minh thông tin được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý lý lịch tư pháp được triển khai và đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu tra cứu, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Từ năm 2010 đến 2017, các cơ quan, tổ chức đã cung cấp 32.597 thông tin cho Sở Tư pháp. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ cá nhân, tổ chức đảm bảo trước và đúng thời hạn chiếm trên 75%, quá hạn 24,54%.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số vướng mắc, bất cập gồm: Luật có quy định cụ thể về nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, nhưng lại thiếu chế tài xử lý về việc cung cấp thông tin không đảm bảo yêu cầu; Các thông tin án tích của các cơ quan ngoài tỉnh không được cung cấp kịp thời cho Sở Tư pháp nơi họ có hộ khẩu thường trú, nên việc tiếp nhận và lập hồ sơ cho các thông tin án tích này còn chậm, đã ảnh hưởng đến việc tra cứu để cấp phiếu lý lịch tư pháp...

Qua nghe tỉnh Điện Biên báo cáo, cũng như các thành viên trong đoàn phát biểu làm rõ những nội dung các ngành chức năng Điện Biên đề cập, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Điện Biên trong triển khai, thực hiện Luật Lý lịch tư pháp thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng các đề xuất, kiến nghị của Điện Biên là chính đáng, đoàn sẽ tập hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ quan thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.  

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường tuyên truyền hơn nữa Luật Lý lịch tư pháp; Có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành Luật có hiệu quả hơn; Sở Tư pháp cần chủ động hơn nữa trong công tác thi hành Luật, đồng thời chủ động tham mưu trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn, chính xác; Đối với các sở, ngành liên quan cần tăng cường trách nhiệm của từng ngành, nâng cao hiệu quả phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp ngày càng hiệu quả./.

 

Diệp Xuân
 

.
.
.
.
.