Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Sáu, 26/04/2019, 13:52 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tham gia và hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về hợp tác xã kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động có hiệu quả làm cơ sở nhân rộng và thu hút người lao động gia nhập hợp tác xã.

Ngày 26/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

D
Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và có bước phát triển khá rõ nét: Số tổ hợp tác, HTX thành lập mới phát triển khá nhanh, hoạt động ngày càng đa dạng, việc thành lập mới các HTX được chú trọng hơn tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đã thành lập mới 130 tổ hợp tác, đạt 108% và 123 HTX, đạt 103% mục tiêu Đại hội lần thứ III đề ra. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 410 tổ hợp tác với gần 4.000 tổ viên; 196 HTX với gần 11.800 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 429,7 tỷ đồng.

Các HTX đã chuyển đổi đăng ký lại tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều HTX đã nỗ lực vươn lên đổi mới về nội dung hoạt động và tổ chức; sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, hiệu quả sản xuất kinh doanh dần được nâng lên. Triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, liên kết chuỗi giá trị ở các HTX được tăng cường. Một số chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể được triển khai hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả.

Do vậy, kinh tế tập thể đã và đang khẳng định trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2018, các HTX đang hoạt động có doanh thu bình quân ước đạt hơn 1,65 tỷ đồng, tăng 43%; lợi nhuận bình quân ước đạt 130 triệu đồng, tăng 88%; thu nhập bình quân các thành viên và người lao động thường xuyên khoảng 38 triệu đồng/người/năm, tăng 90%; thu nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 2,5 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2012. 

c
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

 

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua Nghị quyết, trong đó tập trung một số mục tiêu quan trọng: Tư vấn, phát triển mới các HTX, tổ hợp tác; thành lập mới bình quân mỗi năm 25 tổ hợp tác, 25 HTX; quy mô vốn của HTX bình quân đạt 2,45 tỷ đồng/HTX, doanh thu bình quân đạt gần 2 tỷ đồng/năm; mỗi năm tạo thêm việc làm mới cho 700 - 800 lao động; mỗi năm vận động kết nạp 20 - 25 HTX tham gia là thành viên của Liên minh HTX; thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong HTX đạt 55 triệu đồng/người/năm...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô khẳng định những đóng góp có ý nghĩa, hiệu quả của kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh khuyến khích tham gia và hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao, HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động có hiệu quả làm cơ sở nhân rộng và thu hút người lao động gia nhập HTX; khuyến khích các hộ nông dân, các trang trại, các thành phần kinh tế tham gia liên kết, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, HTX để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát huy vai trò là cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, trong đó đồng chí Phí Văn Dương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển HTX" cho 15 đồng chí./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

 

.