Năm Kỷ Hợi 2019 - Năm bản lề

Thứ Tư, 06/02/2019, 08:35 [GMT+7]

Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, trong năm bản lề 2019 này, công tác xây dựng Đảng sẽ phải tiếp tục được thực hiện một cách kiên định.
 


Chào tạm biệt năm Mậu Tuất - 2018, đất nước Việt Nam tự tin bước vào năm Kỷ Hợi - 2019, năm thứ 4 của nhiệm kỳ 2016 - 2020. Năm mà kết quả phát triển kinh tế xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Năm mà Đảng vừa chuẩn bị nhân sự cho khóa tới vừa tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới và Chiến lược đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là thời điểm đặt nền móng cho Việt Nam trong tương lai với tầm nhìn đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước với khát vọng dân tộc đưa Việt Nam thành nước có mức thu nhập trung bình cao khoảng 18.000 USD/đầu người.

Trong 3 năm vừa qua, các nhóm lợi ích đã được phát quang một phần. Tư duy nhiệm kỳ cũng đang dần được loại bỏ để nhường chỗ cho các chính sách phát triển với tầm nhìn xa hơn. Chính vì vậy, để năm 2019 thành một năm rực rỡ hơn cả 2018 thì chỉ bằng cách tiếp tục khai thác được tiềm năng, thế mạnh của đất nước và giải phóng được sức sản xuất của nhân dân, cũng như phải quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề văn hóa và đạo đức xã hội, để từ đó cũng cố thêm niềm tin cho những ước mơ và khát vọng dân tộc về một đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, trong năm bản lề 2019 này, công tác xây dựng Đảng sẽ phải tiếp tục được thực hiện một cách kiên định. Trong đó, phải khắc phục bằng được việc chạy quy hoạch và chạy chức quyền. Bởi nếu không tìm được những con người có trí tuệ và nhân cách, trọng phẩm giá, dám nghĩ, dám làm thì cơ đồ của hơn 30 năm Đổi mới, trong đó có kết quả về cả xây dựng chỉnh đốn Đảng lẫn phát triển kinh tế từ đầu nhiệm kỳ này tới nay có thể sẽ tiếp tục bị bào mòn và đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu.

 

 

Theo VTV

.