.

Kinh tế - xã hội Điện Biên Đông một năm nhìn lại

Chủ Nhật, 06/01/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, huyện Điện Biên Đông đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều chương trình, giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung phát triển nông lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước. 

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Điện Biên Đông nỗ lực thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 24 tỷ đồng, đạt 217% so với dự toán giao.

 

Kết thúc năm 2018, nhìn chung, kinh tế huyện Điện Biên Đông vẫn phát triển theo hướng đã xác định và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực ước đạt trên 14.400 ha đạt 104% so với kế hoạch tỉnh giao, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt gần 30 nghìn tấn tăng trên 1.100 tấn so với năm 2017.

Trong đó, diện tích lúa chiêm xuân là trên 710 ha, sản lượng trên 3.200 tấn; diện tích lúa mùa gần 2.000 ha, sản lượng trên 7.600 tấn. Về chăn nuôi, huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tốc độ tăng đàn theo kế hoạch. Tổng đàn gia súc bao gồm cả số đã giết mổ, bán ra thị trường của huyện đạt trên 100 nghìn con đạt 113% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đàn trâu gần 16 nghìn con, tăng trên 2300 con, đàn bò gần 25 nghìn con tăng 5.500 con so với năm 2017.

Song song với lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ của huyện cũng chuyển dịch theo hướng đã xác định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 147 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2917. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là khai thác cát sỏi, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, quần áo may sẵn.v.v. Một số thành tựu nổi bật khác của huyện đạt được như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt gần 600 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2017 ; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 668 tỷ đồng, đạt 111% dự toán giao đầu năm, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 24 tỷ đồng, đạt 217% so với dự toán giao.

Ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền sự nỗ lực của cán bộ công chức viên chức, sức mạnh đồng thuận của người dân nên các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch cao.

Điển hình sản lượng lương thực vượt chỉ tiêu, thứ hai là đàn gia súc nhất là con trâu con bò tăng rất là cao, thứ ba là vấn đề thu ngân sách vượt 200%. Năm 2018 giải quyết được rất là nhiều việc về giải quyết tiềm ẩn về an ninh trật tự, tranh chấp đất đai; chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến xã có nhiều chuyển biến. Có thể nói 15 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt trong đó có 6 - 7 chỉ tiêu khó cũng đã đạt được, đó là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
 
Bên cạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Về lĩnh vực y tế, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, trong năm trên địa bàn huyện xảy ra dịch sởi với gần 200 ca mắc nhưng đã kịp thời khống chế, dập tắt; nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của đồng bào các dân tộc trên địa bàn cơ bản được đáp ứng.

Đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên Đông phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nạo vét đường giao thông nông thôn tại xã Keo Lôm.
Đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên Đông phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nạo vét đường giao thông nông thôn tại xã Keo Lôm.

 

Để không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn, huyện Điện Biên Đông xác định triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình dự án như: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình di dân theo quyết định 1776/QĐ - TTg, dự án khuyến nông, khuyến lâm, dự án hỗ trợ đời sống và sản xuất, đề án dạy nghề lao động nông thôn, đề án hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa thông tin.

Đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã, nhất là xã Mường Luân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng đến nay, xã Mường Luân cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, xã Noong U đạt 9 tiêu chí, xã Luân Giói đạt 8 tiêu chí, toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 4 tiêu chí.

Ông Lò Văn Cu, Chủ tịch UBND xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông cho biết: Về chương trình xây dựng nông thôn mới, xã cơ bản đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch của huyện giao. Đối với các tiêu chí chưa đạt được xã cũng đang phấn đấu để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng kế hoạch, phân công cho các cấp các ngành triển khai, phụ trách các tiêu chí, trong năm 2018 hoàn thành thêm tiêu chí về trường học và tiêu chí về giao thông. Trong năm 2019 phấn đấu xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Một thành tựu nổi bật nữa của huyện Điện Biên Đông trong năm qua là kết quả xóa đói giảm nghèo. Xuất phát điểm là một huyện nghèo 30a nên mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt của huyện Điện Biên Đông là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, cùng với việc thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện chú trọng tới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Trong năm, huyện đã đào tạo nghề cho gần 400 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động, đưa trên 1300 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, xuất khẩu lao động được 11 người tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo kết quả điều tra năm 2018, toàn huyện còn khoảng 7000 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 55%. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm trên 5,5% so với năm 2017, tương đương với gần 570 hộ thoát nghèo.

Điều đáng kể nữa là thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đã tăng lên trên 12 triệu đồng/người/năm. Với những cách làm riêng phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.
 
Năm 2019 là năm quan trọng, nước rút trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Chính vì vậy, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Điện Biên Đông xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu cần phấn đấu, tập trung thực hiện, đặc biệt là những mục tiêu, chỉ tiêu còn đạt thấp như chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, chỉ tiêu về phát triển giao thông nông thôn.

1
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông đã giữ vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến xã có nhiều chuyển biến

 

Tiếp tục quan tâm giữ ổn định sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng, lấy hiệu quả kinh tế để định hướng phát triển. Chẳng hạn, trong năm 2018 một số loại cây trồng có diện tích giảm mạnh như cây đậu tương giảm trên 580 ha, cây lạc giảm 105 ha, cây bông giảm 130 ha... Bởi vậy, trong năm 2019 và những năm tiếp theo tùy tình hình thực tế, huyện sẽ giao kế hoạch phù hợp với từng loại cây trồng, đồng thời đưa cây sắn và một số loại cây chất bột khác vào canh tác bởi những loại cây này đang có đầu ra cũng như giá cả ổn định. Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác huyện cũng sẽ có sự cân đối, phân bổ phù hợp đối với từng lĩnh vực, từng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện.
 
Năm 2018 đã khép lại. Vượt qua những khó khăn, thách thức, khẳng định nền móng, tiền đề vững chắc bằng những kết quả, thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông vững tin bước vào năm mới 2019. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách thực hiện hiệu quả các giải pháp, huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra

Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực đạt 30.500 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt gần 470 kg/người/năm; Tổng đàn gia súc đạt trên 83 nghìn con; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5%; Tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Từ đó, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

 

 

Chu Linh/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.