.
Điện Biên :

Để Qũy Hỗ trợ nông dân là điểm tựa cho hộ nghèo

Thứ Năm, 06/12/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Qua hơn 6 năm hoạt động với số vốn trên 14,5 tỷ đồng, Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ cho hơn 1000 lượt hộ nông dân nghèo vay vốn, đây thực sự là điểm tựa cho hộ nghèo trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Hơn 6 năm được nhận ủy thác từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sau hơn 3 năm thành lập, đến nay Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên đã đạt 14.512 triệu đồng trong đó chủ yếu nguồn vốn ủy thác từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chiếm trên 73% tổng nguồn vốn, số còn lại là nguồn vốn của địa phương và nguồn vốn ủng hộ đóng góp của hội viên nông dân tại cơ sở. Tính đến ngày 31 /11/2018 có 109 đơn vị tập thể, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỳ Hỗ trợ nông dân tỉnh với tổng sổ tiền gần 350 triệu đồng

1
Điện Biên Phát động phong trào ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2018

 

Việc quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân được thực hiện đúng theo quy định, 100% nguồn vốn tập trung cho hộ nông dân vay để phát triển sản xuất. Hơn 6 năm qua nguồn vốn đã hỗ trợ cho trên 1000 lượt hộ nông dân vay, từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp cho trên 350 hộ nông dân vươn lên làm giàu, đồng thời giúp cho trên 1.000 lao động nông thôn có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới được thụ hưởng dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền gần 5 tỷ đồng cho 200 lượt hộ vay. Các hộ nông dân được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đều được bình xét dân chủ, công khai từ Chi hội, nên đã tạo được sự đồng thuận trong nông dân và nâng cao được chất lượng tín dụng.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đầu tư vốn thông qua dự án để xây dựng các mô hình liên kết nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển kinh tế tham gia xây dựng nông thôn mới và lồng ghép với các hoạt động khác của Hội đạt kết quả tốt như dự án nuôi trâu bò sinh sản theo nhóm hộ tại các xã của huyện Điện Biên, huyện Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và Thành Phố Điện Biên Phủ.

Điển hình như Dự án chăn nuôi trâu sinh sản của Hội Nông dân xã Thanh Luông - huyện Ðiện Biên. Triển khai từ năm 2014, Hội Nông dân xã đã nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh số vốn 850 triệu đồng để xây dựng dự án nuôi trâu sinh sản cho 25 hội viên nông dân vay vốn để mua 52 con trâu chăn thả.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức phổ biến kiến thức cho hội viên, nông dân về các biện pháp chăm sóc, tiêm chủng cho gia súc nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Tính đến cuối năm 2017, đàn trâu đã phát triển được 106 con (tăng 54 con so với ban đầu).

Có thể khẳng định, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thực sự góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh giảm nghèo, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Các hộ được vay vốn trở thành những nhân tố quan trọng hăng hái đi đầu tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dien-Bien--MH-nuoi-trau9100FCB.jpg
Từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên vươn lên thoát nghèo


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Qũy Hỗ trợ nông dân và tổ chức dịch vụ hỗ trợ vốn của Hội để giúp hội viên nông dân phát triền kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia xâv dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng vốn chậm, quy mô vốn còn nhỏ, nhất là nguồn vốn hoạt động được hình thành từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn vận động.

Hiện tại, nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh mới có trên 1,5 tỷ đồng, đạt 15% so với chi tiêu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao đến năm 2020. Hiện nay hoạt động của Quỹ hồ trợ nông dân tỉnh chủ yếu từ nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hộ Nông dân Việt Nam

Bên cạnh đó các mô hình xây dựng phát triển kinh tế còn nhỏ bé, tầm ảnh hưởng chưa sâu rộng; chưa lồng ghép phát huy tốt các chương trình dự án khác của Hội với hoạt động hỗ trợ vốn trong việc tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương

Để nhân rộng được nhiều mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất, tập hợp, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giám nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, đây thực sự là điểm tựa cho hộ nghèo tiến bước vững chắc trong quá trình vươn lên thoát nghèo tại địa phương./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.