.

Nậm Pồ: Nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách

Thứ Bảy, 06/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ được giao thu ngân sách trên 6 tỷ đồng, tăng trên hơn 400 triệu đồng so với năm 2017. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề vì nguồn thu trên địa bàn huyện còn hạn chế, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Xác định được điều này nên ngay từ đầu năm, chi cục thuế huyện Nậm Pồ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đủ và vượt kế hoạch giao.

Xác định tầm quan trọng và những khó khăn, thách thức của công tác thu ngân sách đối với một huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh thương mại nhỏ lẻ, ngay từ đầu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thuế nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế Nậm Pồ đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, hộ phát sinh, chống thất thu về hộ và thuế đạt hiệu quả cao.

1
Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ được giao thu ngân sách trên 6 tỷ đồng, tăng trên hơn 400 triệu đồng so với năm 2017. ảnh KT

 
Tính đến hết quý III, tổng thu ngân sách là trên 4,4 tỷ đồng, đạt hơn 73% dự toán của Cục Thuế và HĐND huyện giao năm 2018. Một số nguồn thu đạt cao như: Thuế hộ gia đình và kinh doanh gần 96%, thuế khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh gần 70%; lệ phí trước bạ 77% và đặc biệt thu tiền sử dụng đất đạt 103%.

Để có được kết quả thu như vậy, ngay từ đầu năm 2018, Chi cục Thuế  Nậm Pồ đã triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách, tăng cường quản lý các khoản thu từ đất đai, dịch vụ kinh doanh nhà hàng thương mại; tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các xã, kiểm tra kịp thời các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, tăng cường quản lý các lĩnh vực, các địa bàn xã còn thất thu nhằm đề ra giải pháp chống thất thu ngân sách đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo đúng quy trình với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phối hợp với đài truyền thanh huyện tuyên truyền các chính sách thuế mới, các quy định về quyết toán thuế và các biện pháp hỗ trợ của cơ quan thuế theo địa chỉ email đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thuận lợi trong việc nắm bắt chính sách thuế thay đổi, bổ sung. Đồng thời cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của huyện và xã quản lý nguồn thu, chống thất thu các loại thuế và phí, lệ phí trên địa bàn đạt hiệu quả tốt.
 
Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ quản lý thu thuế 13 doanh nghiệp vừa và nhỏ; hơn 220 hộ nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân. Nhìn chung các nguồn thu trên địa bàn tương đối ổn định, không có những biến động lớn, vì thế Chi cục Thuế đã tổ chức rà soát doanh thu từng doanh nghiệp, từng hộ để điều chỉnh thuế phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo tính công bằng về thuế giữa các hộ và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Cùng với đó, Chi cục Thuế đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế của UBND huyện Nậm Pồ triển khai thực hiện công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động kịp thời số thuế nợ đọng vào ngân sách Nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, nợ đọng tiền thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 

1
Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ quản lý thu thuế 13 doanh nghiệp vừa và nhỏ. ảnh KT

 

Để công tác thu thuế trên địa bàn đạt kế hoạch, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ còn tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục về thuế. Ngoài ra, chi cục thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, duy trì và mở rộng việc khai thuế qua internet, nộp thuế điện tử đối với những doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho người nộp thuế, công khai thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Đến nay, 100% doanh nghiệp Chi cục Thuế Nậm Pồ quản lý đã thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, để hoàn thành pháp lệnh thu theo dự toán giao thì Chi cục Thuế gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính do trên địa bàn huyện Nậm Pồ  các công ty và doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, năng lực của các doanh nghiệp còn hạn chế; các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đa số thu nhập thấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn còn có doanh nghiệp nợ tiền thuế và tiền chậm nộp kéo dài trong nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách.
 
Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các chính sách thuế mới, nhất là các chính sách miễn, giảm thuế. Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế. Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu.

Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo thường xuyên tình hình kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong đơn vị, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018./.

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.