.
Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I: :

Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp

Thứ Tư, 26/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Đại hội lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023 được diễn ra vào ngày 25/9.

c
Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Toàn tỉnh hiện có trên 1.200 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký kinh doanh gần 20.000 tỷ đồng. Năm 2017, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỷ đồng. Tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 nghìn lao động với thu nhập bình quân ước đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Hầu hết các doanhh nghiệp đều nỗ lực vươn lên, đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả, khẳng định uy tín, thương hiệu và đưa doanh nghiệp của tỉnh ngày một phát triển. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cũng gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp quy mô còn nhỏ, chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng, tính ổn định chưa cao; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp so với yêu cầu của hội nhập kinh tế; tính liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp còn hạn chế.

Đại hội đã thông báo Quyết định số 521/QĐ-UBND, ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

c
Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I ra mắt Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, cơ chế chính sách, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Trong đó, việc vận động để thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh để đồng hành cùng chính quyền các cấp trong xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Lê Thành Đô đề nghị trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần khẩn trương xây dựng, ổn định tổ chức, hoàn thiện Điều lệ, xây dựng đầy đủ các quy chế để Hiệp hội sớm đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả; làm tốt công tác phát triển hội viên; hướng dẫn hội viên, các doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, trong đó ông Bùi Đức Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2023./.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.