.

Điện Biên: Tính đến 31/7, toàn ngành Thuế thực hiện thu đạt 576 tỷ đồng, tăng 22,3%

Thứ Bảy, 04/08/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thu nộp ngân sách Nhà nước tính đến 31/7, toàn ngành Thuế thực hiện thu đạt 576 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận thủ tục của người nộp thuế.
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận thủ tục của người nộp thuế (ảnh kt)

Trong đó: Thu nội địa (trừ sử dụng đất) là 486 tỷ 765 triệu đồng, bằng 52,1% dự toán HĐND – UBND tỉnh giao (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất đạt 89 tỷ 235 triệu đồng, bằng 93,9% dự toán HĐND – UBND tỉnh giao (tăng 84,4% so với cùng kỳ); 100% các đơn vị có số thu NSNN tăng so với cùng kỳ năm 2017; 2/11 đơn vị đã hoàn thành dự toán thu NSNN nưm 2018 (Chi cục Thuế Mường Lay và Chị cục Thuế huyện Điện Biên Đông); 6/11 thu ngân sách đạt tiến độ từ 54% trở lên.

Tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh ước đến thời điểm 31/7 là 262 tỷ đồng, trong đó: Nhóm tiền thuế khó thu là 52,6 tỷ đồng; tiền chậm nộp và tiền phạt 73,2 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu trên 136 tỷ đồng./.

 

Tử Long

.
.
.
.
.