.

Điện Biên: Dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là trên 2000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 05/08/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh Điện Biên là khoảng 2.124 tỷ 541 triệu đồng. 
 
s
Đầu tư gần 200 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp

Trong đó: Vốn trong nước là 1.970 tỷ 287 triệu đồng, vốn nước ngoài là 155 tỷ 254 triệu đồng; Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 622 tỷ 700 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 16 tỷ đồng; Xổ số kiến thiết 25 tỷ đồng; Các chương trình mục tiêu quốc gia tổng nhu cầu là 663.986 triệu đồng, trong đó nhu cầu bố trí vốn hoàn ứng từ NSTW là 29.130 triệu đồng (Chương trình xây dựng nông thôn mới là 298 tỷ 520 triệu đồng; Chương trình 30a (bao gồm cả Chương trình 293) là 275.364 triệu đồng; Chương trình 135 nhu cầu là 90 tỷ 102 triệu đồng).

Các Chương trình mục tiêu tổng nhu cầu vốn năm 2019 là 676.747 triệu đồng; trong đó vốn trong nước là 521.439 triệu đồng, vốn nước ngoài là 155.254 triệu đồng; bố trí 95 tỷ 978 triệu đồng để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW.

Vốn Trái phiếu chính phủ cho các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học 27.571 triệu đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học Mẫu giáo, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 27.537 triệu đồng./.

 
 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.