.

Điện Biên: Tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến 31/5/2018 là 16.962 tỷ đồng

Thứ Bảy, 09/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến 31/5/2018 là 16.962 tỷ đồng, tăng 2,1% so ngày 30/4/2018.
s
Khách hàng làm thủ tục giao dịch tại quầy giao dịch ABBANK Điện Biên (ảnh KT)

Để nguồn vốn tín dụng góp phần hỗ trợ thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đúng hướng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Điện Biên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch cho vay trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhờ đó tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến 31/5/2018 là 16.962 tỷ đồng, tăng 2,1% so ngày 30/4/2018; Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,98%/tổng dư nợ.

Trong thời gian tới, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng; chủ động xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh./.

 
 
 
Tử Long
 
.
.
.
.
.