.

Điện Biên: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm

Thứ Ba, 12/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Dự ước 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh Điện Biên tăng  8,37% so với cùng kỳ năm trước.
 
 
s
Công ty cổ phần xi măng Điện Biên là đơn vị sản xuất xi măng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Công ty đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh (ảnh kt)

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, giá trị sản xuất công nghiệp dự ước 6 tháng năm 2018 đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,37% so với kế hoạch năm. 

Trong đó:  Công nghiệp khai khoáng tăng 2,82%; công nghiệp chế biến tăng 7,95%; sản xuất, phân phối điện tăng 17,32%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 5,13%. Một số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: điện sản xuất, gạch xây; Các sản phẩm có sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và đạt thấp so với kế hoạch là than đá.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, thời gian tới  Sở Công Thương Điện Biên tiếp tục chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch của Ngành đã được phê duyệt; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.../.

 

 

 

Tử Long

 
.
.
.
.
.