.
UBND tỉnh Điện Biên :

Triển khai công tác Tài chính – Ngân sách quý II

Thứ Tư, 09/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay (9/5), UBND tỉnh tổ chức họp triển khai công tác Tài chính – Ngân sách quý II và đánh giá tình hình triển khai công tác tài chính – ngân sách đến hết tháng 4/2018. Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo đánh gia tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính – Ngân sách 4 tháng đầu năm cho thấy: Tính đến 30/4, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 335.994 triệu đồng, bằng 33,3% dự toán TW giao và bằng 31,17% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa: 295.482 triệu đồng, bằng 29,55% dự toán TW giao và bằng 28,69% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách địa phương đạt 3.735.606 triệu đồng, bằng 41,25% dự toán TW giao và bằng 40,94% dự toán HĐND tỉnh giao...

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Triển khai công tác Tài chính – Ngân sách quý II

 

Tại cuộc họp, các ngành chức năng đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi ngân sách; đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Kết luận luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô, đồng tình cao với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 4 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính  - ngân sách quý II/2018, Sở Tài chính trình tại cuộc họp.

Tuy nhiên, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, hệ thống các ngân hàng, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tích cực thực hiện tốt các giải pháp thực hiện thu ngân sách tại Báo cáo số 321/BC-BCĐ ngày 23/4/2018 của Ban chỉ đạo thu, nộp NSNN đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo thu, nộp NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2018.

Rà soát, đôn đốc các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ chi đã giao từ đầu năm, thực hiện các giao dịch với Kho bạc nhà nước tránh tình trạng sau ngày 30/6 các nội dung đã phân bổ chưa thực hiện phải thu về dự phòng ngân sách. Khẩn trương phân bổ các nguồn kinh phí được trung ương bổ sung tăng ngoài dự toán đầu năm, đặc biệt lưu ý thực hiện các chính sách xã hội, các chính sách liên quan trực tiếp đến chi trả chế độ cho con người.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh ban hành tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách năm 2018.

Đẩy mạnh lề lối, tác phong làm việc trong thực thi công vụ của CBCC trong hệ thống tài chính gắn với Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

 

CTV - Tuyết Anh

.
.
.
.
.