.
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 :

Tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thứ Năm, 17/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm qua, ngành KH&CN Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng  KH&CN vào thực tiễn, tác động tích cực, hiệu quả đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Điện Biên.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN nói chung và tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18/5 hằng năm là ngày KH&CN Việt Nam. Ngày KH&CN Việt Nam, được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 

1
Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Ảnh: Khánh Toàn)

 

Thực hiện lời huấn thị của Bác, đội ngũ trí thức KH&CN Điện Biên không ngừng sáng tạo, đóng góp có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, viên chức và lao động ngành KH&CN Điện Biên đã không ngừng nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, góp phần xây dựng nền KH&CN Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động KH&CN Điện Biên đã chú trọng đổi mới, nỗ lực xây dựng và phát triển bằng những hy sinh thầm lặng, lao động quên mình của rất nhiều các thế hệ cán bộ khoa học, đội ngũ các nhà khoa học trong Tỉnh. Ngành KH&CN Điện Biên tự hào về những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của mỗi địa phương, đơn vị.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII với chủ đề được xác định là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình trong khu vực Tây Bắc.

Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 20-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

1
Nhân dân các dân tộc xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) phấn khởi nhận các ứng dụng KH&CN, các phương tiện máy móc, vật tư kỹ thuật được hỗ trợ để phục vụ sản xuất  (Ảnh: Khánh Toàn)

 

Theo đó, ngành KH&CN Điện Biên đã xác định: Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của sản phẩm ngành kinh tế chủ yếu. Ưu tiên các đề tài trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chú trọng công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm sản. Cùng với các đề tài nghiên cứu đã xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, đáp ứng chương trình an toàn an ninh lương thực của tỉnh. 

Các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã được tổ chức triển khai có quy mô lớn, tập trung nhằm tạo ra mô hình sản xuất có năng suất và hiệu quả cao, tạo ra được khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội như: Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, sử dụng các giống có năng suất cao, thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, áp dụng các kỹ thuật, biện pháp bảo vệ thực vật, thủy lợi… được nông dân áp dụng rộng rãi.

Sở KH&CN đã phối kết hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh, các vụ, viện, cơ quan nghiên cứu ở Trung ương xây dựng các mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên nhiều cánh đồng như: Mường Báng, Mường Đun, Xá Nhè (huyện Tủa Chùa); xã Ảng Tở, Ảng Nưa, Ảng Cang, Mường Đăng (huyện Mường Ảng); xã Mường Mùn, Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh, Pú Nhung (huyện Tuần Giáo); xã Luân Giói, Na Son, Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông); Mường Phăng, Nà Tấu (huyện Điện Biên)…

Các dự án đã làm tăng từ 15 - 25% năng suất cây trồng trong vùng. Dự án trồng đậu tương trên đất một vụ lúa triển khai trên 1.500ha đã có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, là khai thác tiềm năng đất đai đưa vào sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Dự án nuôi trồng thuỷ sản ngoài đưa các giống mới vào sản xuất còn góp phần thúc đẩy phát triển ngành thuỷ sản phát triển trong thời gian qua.

Trong công nghệ sinh học đã chú trọng đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, các chế phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các dự án triển khai như: Xây dựng phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật, hỗ trợ sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô; lai ghép giống nhãn, cam, bưởi, sản xuất phân lân vi sinh...

Trong phát triển công nghiệp chế biến đã làm tốt công tác chuyển giao công nghệ chế biến bảo quản nông sản tại địa phương như: Chế biến chè Tuyết Shan, sấy hạt giống bằng máy hồng ngoại... Hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình thí điểm cụm công nghiệp, dịch vụ ở xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) và xã Mường Nhà (huyện Điện Biên)… Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin trên địa bàn. Đi sâu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, tiếp nhận, kế thừa những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất để góp phần tạo nên bước đột phá về năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

1
Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở KH&CN trao giải thưởng cho các tác giả của 2 sản  phẩm đạt giải nhất, tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm 2017 (Ảnh: KT).

 

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn đã tập trung vào việc nghiên cứu bản sắc văn hoá các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh như: Nghiên cứu tập tục tín ngưỡng của một số dân tộc vùng cao và giải pháp bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc Tây Bắc; nghiên cứu giải pháp phát triển giáo dục cộng đồng; nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; di cư tự do trên địa bàn tỉnh Điện Biên - thực trạng và giải pháp; kết quả nghiên cứu đã phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo của tỉnh, làm căn cứ để tham mưu cho tỉnh hoạch định xây dựng chủ trương, chính sách cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở KH&CN Điện Biên cho biết: “Thời gian tới, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các chương trình KH&CN. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Tập trung ứng dụng các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào việc xây dựng nội dung đào tạo, có chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác KH&CN, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, tài năng của họ. Tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các tổ chức Chính trị - Xã hội trong các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội”.

Đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh, phát huy những thành tích đã đạt được, ngành KH&CN Điện Biên quyết tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII đã đề ra./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.