.
Điện Biên :

Thiệt hại do thiên tai trong 4 tháng đầu năm ước tính gần 33,4 tỷ đồng

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai: rét đậm, rét hại, mưa lớn, mưa đá, gió lốc và sét nhiều đợt, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 4 tháng đầu năm, rét đậm, rét hại đã làm thiệt hại hoàn toàn trên 1.043 ha lúa thuần, 30 ha lúa lai; trên 1600 con gia súc, gia cầm, trong đó trâu bò ngựa trên 06 tháng tuổi có 1.063 con, trâu bò ngựa đến 06 tháng tuổi có 516 con, 41 con dê....

1
Từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm trên 800 nhà trên đại bàn tỉnh Điện Biên bị thiệt hại,

 

Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến trên 25.300 ha diện tích nuôi cá truyền thống, trong đó thiệt hại hoàn toàn trên 4.100 ha, thiệt hại từ 30-70% trên 21.200 ha…

Bên cạnh đó, mưa lớn, mưa đá, gió lốc, sét trong các ngày 22/2, 17/, 15/4 đã làm trên 800 nhà bị thiệt hại, 14 nhà thuộc trường học bị tốc mái, 350m kênh bị sạt lở, 25m đường giao thông nội bản bị sạt lở, 12 con trâu bò ngựa bị sét đánh chết, 01 thuyền đầu nổ 15 dài 15m bị chìm, 1 trụ sở làm việc bị tốc mái … Tổng thiệt hại do thiên tai trong 04 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước tính khoảng 33.697,47 triệu đồng.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.