.
Điện Biên :

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, bước đột phá trong phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 12/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong những năm gần đây ngành nông nghiệp Điện Biên đã phát triển khá nhanh và ổn định, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa nhằm tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế góp phần cải thiện đời sống của nông dân và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Ngành nông nghiệp Điện Biên trong những năm gần đây đã phát triển khá nhanh và ổn định, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa nhằm tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế , để ngành tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong quá trình hội nhập và phát triển.

1
Giống lúa thuần chất lượng Hương Việt 3 đang là thương hiệu lúa có uy tín đến tay người tiêu dùng (ảnh KT)


Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, trong những năm gần đây ngành nông nghiệp Điện Biên đã phát triển khá nhanh và ổn định, góp phần cải thiện đời sống của nông dân và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích đất canh tác, áp dụng những khoa học kỹ thuật vào sản xuất một số loại cây có giá trị kinh tế cao như lúa, chè, Café, cao su …diện tích một số loại cây tăng nhanh, như diện tích lúa gieo trồng năm 2018 tăng 16% so năm 2018 nhưng sản lượng tăng 30%. Diện tích trồng cây cà phê tăng 380% so với năm 2008, sản lượng năm 2017 đạt hơn 6.000 tấn, tăng hơn 900% so với năm 2008, diện tích trồng cây cao su hiện nay hơn 5.000 ha tăng hơn 600% so diện tích trồng năm 2008.

Gía trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo giá hiện hành năm 2017 đạt hơn 5.000 tỷ đồng tăng hơn 300% so với năm 2008. cơ cấu kinh tế nội ngành đã từng bước chuyển dịch theo đúng định hướng tái cơ cấu, giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp ổn định góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh, một phần bán ra ngoài tỉnh, bước đầu đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã dần hình thành và tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thế mạnh, lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường. Tạo nên sự thu hút, hình thành và tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người dân với một số mặt hàng chủ lực như lúa gạo, cà phê, chè, dứa...

Nhiều hộ gia đình đã chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Góp phần từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo giá trị hàng hóa, tăng thu nhập trên địa bàn tỉnh và xóa đói giảm nghèo.

1
Sản lượng Cafe năm 2017 đạt hơn 6.000 tấn, tăng hơn 900% so với năm 2008. (ảnh KT)


Tuy nhiên theo thực tế cho thấy, kết quả tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp mới chỉ là bước đầu và chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Chất lượng tăng trưởng nông lâm thủy sản còn chưa cao, thiếu bền vững, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản còn thiếu, chưa đồng bộ; Triển khai mô hình lớn còn chậm và gặp vướng mắc; Thiếu sự gắn kết giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả chưa cao; Việc thu hút các nguồn lực xã hội vào thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế...

Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp gắn với xây dựng cơ cấu hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, từng bước định hình các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung với năng xuất cao gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước nâng chất lượng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.