.
Điện Biên :

Tổng sản phẩm GRDP đạt gần 2.600 tỷ đồng

Thứ Ba, 10/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh trong qúy I năm 2018 đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 24% so với kế hoạch.

Trong quý I đầu năm 2018, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.600 tỷ đồng, trong đó khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 283 tỷ đồng, tăng hơn 4,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt gần 692 tỷ đồng, tăng 6.3%; khu vực dịch vụ đạt trên 1.475 tỷ đồng, tăng hơn 6%.

1
Năm 2017 tổng sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt gần 258 tấn

 

Để có được những kết quả đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, 10 huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó ngay từ đầu năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, cùng với đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án nhất là các dự án trọng điểm.

Trong 9 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các huyện, thị, thành phố bám sát vào nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương để lãnh đạo, triển khai cụ thể từng lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại khi kết thúc năm 2018.
                                                                                                 

 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.