.

Điện Biên: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt hơn 27% dự toán

Thứ Năm, 05/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo Sở Tài chính tỉnh Điện Biên, trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.503,6 tỷ đồng.

 

s
Tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước 2.503,6 tỷ đồng đạt 27,4% dự toán giao (ảnh khai thác).

 

Nhờ quản lý tốt các nguồn thu; tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế; kiểm tra, rà soát thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các sắc thuế khác; đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, mà trong 3 tháng đầu năm tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước 2.503,6 tỷ đồng đạt 27,4% dự toán giao trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 229/1039 tỷ đồng đạt 22,04 dự toán HĐND tỉnh giao tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 2.274,6 tỷ đồng đạt 27,7% dự toán giao.

Trong những tháng tiếp theo Sở Tài chính tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN; trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi NSNN để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các khoản thu tiền sử dụng đất, thu nợ đọng thuế......cơ quan thuế, hải quan, KBNN thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN./.

 

 Tử Long

.
.
.
.
.