.

Mạng lưới chợ, siêu thị phát triển góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá

Thứ Tư, 14/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị là những loại hình thương nghiệp truyền thống và hiện đại đã và đang được phát triển khá phổ biến hiện nay. Tại tỉnh Điện Biên, mạng lưới chợ, siêu thị phát triển khá nhanh chóng đã góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 38 chợ đang hoạt động, các chợ đều nằm trong quy hoạch. Hoạt động chợ chủ yếu là kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua bán của dân cư nội vùng.

Chợ có quy mô, hoạt động tính đầu mối, bán buôn, phát luồng hàng có 02 chợ, gồm: Chợ Trung tâm I – Thành phố Điện Biên Phủ; chợ Bản Phủ - huyện Điện Biên. Việc quản lý chợ được thực hiện theo mô hình Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ của các xã, phường thị trấn và các  doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ.

1
Mạng lưới chợ, siêu thị phát triển góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên. ảnh Siêu thi Hoa Ba là siêu thị có lưu lượng hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Trong đó, phân chia theo địa bàn: Chợ thành thị gồm 18 chợ, chợ nông thôn gồm 20 chợ; Phân theo hạng chợ: chợ hàng I gồm 01 chợ, chợ hạng II gồm 08 chợ, chợ hạng III gồm 29 chợ; Phân theo tính chất xây dựng: chợ kiên cố 21 chợ, chợ bán kiên cố 12 chợ, chợ tạm 05 chợ; Phân theo tính chất kinh doanh: chợ đầu mối tổng hợp 02 chợ, chợ bán lẻ 36 chợ..

Đến nay toàn tỉnh có 03 siêu thị đạt tiêu chuẩn hạng III; 12 cơ sở hoạt động theo mô hình siêu thị, đáp ứng một số yêu cầu như: tổ chức bố trí hàng theo hàng ngành, nhóm hàng, niêm yết giá để khách hàng lựa chọn, có hệ thống máy thanh toán thuận tiện, giao hàng tại nhà, gồm: Siêu thị Hoa Ba, Siêu thị Tâm Đỏ, Siêu thị Thanh Oánh.. Các cơ sở hoạt động theo mô hình siêu thị như: Siêu thị Hải An, Siêu thị Điện Biên, Siêu thị Điện Máy Xanh, 02 Siêu thị Thế giới di động, Siêu thị Viettel, Siêu thị sách của Công ty Sách Thiết bị trường học…

Trên địa bàn tỉnh có 02 trung tâm thương mại hạng III gồm Trung tâm thương mại Him Lam PLAZA, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và Trung tâm thương mại Mường Lay, phường Na Lay, thị xã Mường Lay.

Bên cạnh đó, hoạt động mua sắm trên mạng trở thành tiện ích được người tiêu dùng sử dụng ngày càng nhiều, hoạt động giao dịch thương mại điện tử từng bước được phát triển. Thông qua các giao dịch như mua bán, giao nhận, thanh toán giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng, tổng số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh là 603 đơn vị. Trong đó Nhà nước có 248 đơn vị, ngoài Nhà nước 124 đơn vị, các loại hình khác có 228 đơn vị.

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các chợ - siêu thị - trung tâm thương mại nằm trong quy hoạch. Trên địa bàn các huyện, nâng cấp một số chợ chính thành trung tâm thương mại, xây mới một số chợ và siêu thị. Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý chợ theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, thực trạng phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng đang đặt ra những vấn đề cần phải giải quyết và điều chỉnh cả về phương diện kinh tế và xã hội để phù hợp với xu hướng phát triển. Việc quy hoạch, phát triển, xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cần có sự đồng bộ, hài hòa với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất hàng hóa và nhu cầu cho đời sống nhân dân, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

Phát triển mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên cơ sở khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước ngày càng tăng, phục vụ sản xuất tiêu dùng trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển đầu tư xây dựng theo hướng xã hội hoá.

Nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh ở các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thực hiện chức năng định hướng thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi chủ thể kinh doanh phát triển kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.