.

Điện Biên: Tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng

Thứ Bảy, 06/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đây là kết quả doanh thu của doanh nghiệp được công bố tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2018, diễn ra ngày 05/01. Hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Trong thời gian gần đây, tỉnh Điện Biên tập trung cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cụ thể: rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan về đầu tư, thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường... theo hướng giảm 1/3 thời gian so với quy định để doanh nghiệp triển khai được nhanh chóng, tiện lợi.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm và là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Điện Biên nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3.200 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn tỉnh Điện Biên lên 119 dự án đầu tư với tổng số đăng ký trên 21.000 tỷ đồng. Đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi, bổ sung 295 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh lên 1.130 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 15.635 tỷ đồng và 180 chi nhanh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại địa phương.

Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang bàn giao ngành tham mưu chủ trương đầu tư cho 9 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng (BT) với tổng vốn đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Đóng góp của doanh nghiệp cho ngân sách tỉnh ngày càng lớn, góp phần quan trọng đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng, nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách, có thêm nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng và đáp ứng các nhiệm vụ chi cấp bách phục vụ nhu cầu của xã hội và nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và những đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Trong thời gian tới, nhằm huy động được trí tuệ, nguồn lực từ các doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội cho đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Điện Biên trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2020, đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Thường xuyên tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Ưu tiên hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp có nhiều đổi mới sáng tạo, hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ danh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn lực lao động trong các doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới nâng cao trình độ, năng lực quản lý, huy động nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh để phù hợp với xu thế phát triển chung. Mở rộng hoạt động sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu, xây dựng hình ảnh, thương hiệu có uy tín, trách nhiệm. Tích cực huy động nguồn lực triển khai đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư đã đăng ký. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cấp các ngành; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo tiến độ các chương trình dự án.

Với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và khát vọng vươn lên, các doanh nghiệp đã từng bước phát triển, tích lũy nguồn lực tài chính, nâng cao quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề như: tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.