.

Điện Biên: Năm 2017 diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 7.4%

Thứ Sáu, 12/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Diện tích nuôi trồng thủy sản đến hết năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt gần 2.230 ha, tăng 7,4% so với cùng kì năm trước và đạt 102,8% kế hoạch giao.

Sản lượng thủy sản ước đạt gần 2.800 tấn, tăng hơn 25% so với cùng kì năm trước đạt 106,7% kế hoạch giao; sản xuất và cung ứng khoảng gần 33 triệu cá hương, cá giống các loại.

Để tạo điều kiện cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh. Cùng với đó, khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi bán thâm canh và thâm canh, có năng suất, chất lượng cao và bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng thủy sản tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

1
Huyện Điện Biên là địa phương có lợi thế về hệ thống ao, hồ, giao thông thuận lợi phù hợp cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhiều nhất trên địa bản tỉnh với diện tích gần 1.300 ha

 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tăng cường tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật nuôi cá và phòng bệnh cho cá; khuyến khích chuyển đổi từ nuôi thả các giống cá truyền thống sang giống cá mới cho năng suất cao, tăng cường chế biến thức ăn tại chỗ nhằm giảm chi phí... Xây dựng và áp dụng rộng rãi công nghệ nuôi thủy sản lồng bè, phù hợp với điều kiện môi trường và kinh tế xã hội ở các hồ chứa. Thực hiện đa dạng hóa đối tượng nuôi, hình thức nuôi phù hợp, đẩy mạnh phát triển các đối tượng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao để tạo hàng hóa./.
                                                                                                

 

Thúy Hằng
.    

 

.
.
.
.
.