.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên :

Công tác quản lý bảo vệ rừng có những chuyển biến tích cực

Thứ Ba, 30/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực là những nội dung được nghi nhận trong Hội nghị đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tỉnh Điện Biên

Trong năm qua, với những cố gắng vượt bậc của cán bộ công chức lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực, tài nguyên rừng cơ bản được quản lý, bảo vệ. Chi cục Kiểm lâm tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ rừng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng góp phần ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức họp thôn bản tuyên truyền được trên 1.300 cuộc, phát trên 3.400 tờ rơi với trên 68.000 lượt người tham gia học tập và ký cam kết bảo vệ rừng.

1
Hội nghị đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tỉnh Điện Biên


Bên cạnh đó, việc ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, PCCC rừng cũng có những tác động tích cực. Trong năm toàn tỉnh đã phát hiệu 605 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm trước); Tổng số vụ xử lý hành chính 472 vụ, xử lý hình sự 23 vụ..; Số tiền thu nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng..

Tích cực tham gia và triển khai xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án như: Đề án 79 điểm bản Nậm Là 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé; Dự án trồng cây phân tán; dự án JICA; Dự án nâng cao năng lực PCCC giai đoạn 2016-2020..

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, thằng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành trong năm 2017: tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ quý hiếm với số lượng lớn vẫn diễn ra tại các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa; Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch loại rừng, trồng cây phân tán còn cậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; Việc kiểm tra đôn đốc chấp hành xử phạt vi phạm hành chính còn chưa quyết liệt, hiệu quả thấp..

Trong năm 2018, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tỉnh đã đề ra những mục tiêu cụ thể, tập trung tăng cường bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có và rừng khoanh nuôi bảo vệ theo các đề án, dự án chương trình thực hiện giai đoạn 2016-2020; Tích cực tham mưu Sở NN&PTNT, Ban chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo vệ diện tích rừng hiện có; Kiện toàn bộ máy tổ chức, chấn chỉnh lại hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.