.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên: 50 học viên tham gia tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất chuỗi giá trị

Thứ Hai, 04/12/2017, [GMT+7]

 Điện Biên TV – Sáng ngày 4/12, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mở lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị của Chương trình Nông thôn mới trên địa bàn.

Toàn ảnh buổi tập huấn.
Toàn ảnh buổi tập huấn.

 

Tham gia lớp tập huấn gồm 50 học viên là cán bộ, hội viên cấp cơ sở, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác xã của huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến thức về bản chất, vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; các hình thức liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; quản lý, quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn; vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân trong sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản...

Ông Phạm Huy Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Nâng cao thu nhập cho nông dân, hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu là áp lực rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông sản. Do vậy, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dụng thương hiệu nông sản, nâng cao năng lực cho cán bộ tổ, đội, hợp tác xã, hội viên nông dân là giải pháp căn cơ, đóng vai trò quyết định, đồng thời là chương trình hành động lâu dài với quá trình thay đổi với nguồn lực tài chính lớn để thực hiện. Bên cạnh đó, sự năng động, sáng tạo và kiên trì của Ban Tham mưu, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố, huyện và bản thân hội viên Hội Nông dân, hợp tác xã là yếu tố cơ bản để hoạt động của chuỗi giá trị có hiệu quả.

Trước khi kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được tham quan thực tế mô hình tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 -5/12.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.