.

Điện Biên có 630 ha diện tích cao su cho khai thác mủ

Chủ Nhật, 03/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về việc quy hoạch phát triển cây cao su đến năm 2020, tổng diện tích được quy hoạch trồng cao su là 72.900 ha trên địa bàn 35 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố. Hiện nay, tất cả các diện tích cao su trồng qua các năm đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Khai thác mủ cao su ở Nông trường Cao su Mường Chà. Ảnh: LH
Khai thác mủ cao su ở Nông trường Cao su Mường Chà. Ảnh: LH

Những diện tích cao su trồng từ năm 2009 đã đạt độ cao 6 – 8 m với đường kính thân đối với những cây lớn có thể đạt từ 10 – 15 cm, đạt tiêu chuẩn khai thác mủ. Qua thực tế khảo sát nhiều diện tích cao su đã có mủ. Hiện nay, diện tích cao su cho khai thác mủ là 630 ha, sản lượng trên 440 tấn.

Cao su là loại cây đa mục đích được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng một số vùng của Điện Biên. Từ khi được đưa vào trồng đã tạo công ăn việc làm tăng thu nhập đáng kể cho người dân địa phương khi đăng ký trở thành công nhân của nông trường và làm lao động thời vụ. Trong thời tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình có diện tích đất phù hợp tiếp tục góp đất trồng cao su, đảm bảo đạt kế hoạch phát triển diện tích cây cao su.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.