.

Điện Biên xảy ra 13 vụ cháy rừng

Chủ Nhật, 26/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 7.4 ha rừng trong đó: rừng sản xuất 5.65 ha, rừng đặc dụng 0.86 ha và cây trồng chưa thành rừng 0.92 ha, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Điện Biên và Mường Ẳng.

1
Diễn tập PCCCR tại xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo. ảnh KT

 

Để chủ động trong công tác phòng cháy, kịp thời chữa cháy, hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung triển khai thực hiện một số nhiêm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCCR, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh huy động; chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Các ngành liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng...

Cùng với đó, tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy theo quy hoạch, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong thời kỳ khô hạn. Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trong suốt mùa khô năm 2017.
                                                                                                                                 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.