.

Điện Biên: Trồng mới hơn 852 ha cây Mắc Ca

Chủ Nhật, 26/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tổng diện tích đã trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh tính đến hiện nay là hơn 1.572 ha trong đó: trồng thuần trên 1.031 ha, trồng xen cây trồng khác gần 542 ha.

Trong 2 năm 2016-2017 toàn tỉnh được công ty Maccadamia trồng mới hơn 852 ha tại 2 huyện Điện Biên và Tuần Giáo. Đến nay, 100% diện tích cây mắc ca sinh trưởng tốt, một số diện tích trồng từ năm 2013 tại huyện Mường Ảng và TP. Điện Biên Phủ bắt đầu cho thu hoạch.

1
Đối với các tỉnh phía Bắc như Điện Biên thì cây Mắc ca còn có thể trở thành loại cây phủ xanh, giữ đất

 

Cây Mắc ca được trồng chủ yếu tập trung tại các huyện: Điện Biên, Mường Ẳng và Tuần Giáo. Diện tích cho thu hoạch quả là 14 ha trong đó: 13 ha do công ty cổ phần đầu tư phát triển Mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên trồng tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ và 1 ha của hộ gia đình tại Bản Bua, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng trồng.

Cây Mắc ca là cây lâu năm, bắt đầu cho quả từ năm thứ 4 trở lên và đạt năng suất cao từ năm thứ 6 và có thể cho quả nhiều tới chục năm tiếp theo, thân gỗ của của nó có thể sử dụng cho công nghiệp chế biến gỗ. Trong khi đó, so với cây cà phê và cây cao su thì vốn đầu tư cho cây Mắc ca thấp hơn và quá trình chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cây Mắc ca được xem là cây mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
                                                                                                                                

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.