.

Điện Biên: Năm 2017 đàn gia súc, gia cầm gia tăng về số lượng

Thứ Ba, 28/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước về con giống, cho vay vốn ưu đãi, cùng với phòng chống dịch bệnh, nên đã khuyến khích nhiều người dân đầu tư vào chăn nuôi. Trong năm 2017, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã gia tăng về số lượng.

1
Năm 2017 đàn bò tăng 9,1% kế hoạch năm so với cùng kì năm ngoái.

 

Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện có là gần 652 nghìn con, tăng hơn 101 nghìn con so với cùng kì năm ngoái. Trong đó: đàn trâu trên 125 con đạt 94.7% kế hoạch năm, đàn bò gần 61 nghìn con đạt 109.1% kế hoạch năm, hơn 384 nghìn đàn lợn đạt 97.3% kế hoạch năm và gia cầm là trên 3.8 triệu con, tăng gần 250 nghìn con so với năm 2016.

Để Ngành chăn nuôi phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, trong những năm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận động nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cũng được ngành thú y quan tâm, chú trọng.
                                                                                                                                 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.