.

Chà Nưa phát huy nội lực, thoát nghèo bền vững

Thứ Tư, 22/08/2012, [GMT+7]

Điện Biên TV- Không đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu lớn mà bằng nhiều giải pháp cụ thể nhân dân các dân tộc xã Chà Nưa huyện Mường Chà phát huy nội lực nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đồng đất địa phương trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chà Nưa
Nông dân Chà Nưa định cư, ổn canh phát triển sản xuất, chăn nuôi bền vững

Là một xã thuần nông, đời sống của nhân dân các dân tộc xã Chà Nưa phụ thuộc chủ yếu vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo trong nhiều năm qua.

Với tiềm năng của địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa, trong những năm gần đây xã Chà Nưa đã chủ động phối hợp với trạm khuyến nông, khuyến ngư huyện mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Được sự đồng thuận của nhân dân, việc mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và hình thành các vùng chuyên canh ngô, đậu tương đã được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong hoạt động chăn nuôi, tập quán chăn nuôi theo hình thức thả rông đã được thay thế theo hình chắc chăn nuôi có chuồng trại.

Ông Thùng Văn Đôi- Bản Nà Ín xã Chà Nưa cho biết:  “Trong chăn nuôi  hiện nay chúng tôi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên, hoặc phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp, người dân trên địa bàn đã tích cực trồng cỏ voi để làm thức ăn cho đàn gia súc”.

Để công tác xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực, mục tiêu được cấp ủy, chính quyền xã Chà Nưa xác định: bên cạnh việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của địa phương thông qua chương trình hành động chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau về vốn, giống giữa các hội viên với nhau, hàng năm sẽ tập trung trợ giúp kinh phí thông qua các hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện, giúp đỡ mỗi bản 1 hộ thoát nghèo bền vững.

Chà Nưa Chà Nưa
Trồng cỏ voi là giải pháp thoát khỏi sự lệ thuộc vào thiên nhiên về nguồn thức ăn cho gia súc

Từ những chủ trương và hướng đi đúng, nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ và thể hiện bằng hành động thực tiễn. Nếu như những năm trước, diện tích gieo cấy đạt chưa đạt 60ha thì nay tăng lên trên 150ha, trong đó trên 80% diện tích được gieo cấy bằng các giống lúa lai, năng suất cao thay thế cho các giống địa phương, năng xuất thấp, kém hiệu quả. Nắm bắt được kỹ thuật, người dân đã biết bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh, nhờ vậy, năng suất lúa đến nay đã đạt trung bình trên 50tạ/ha. Tổng đàn gia súc đạt trên 4.000 con.

Ông Lèng Văn Sím- Chủ tịch UBND xã Chà Nưa huyện Mường Chà phấn khởi thông báo: “Từ một xã nghèo của huyện Mường Chà, Chà Nưa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế bằng việc phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn toàn xã giảm xuống còn dưới 50%, thoát khỏi tình trạng một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Chà”.

chà nưa
Chà Nưa mở rộng diện tích, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi để giảm nghèo bền vững

Nông dân Mường Chà đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, mạnh dạn đưa nhiều loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: nhím, cá rô phi đơn tính, mè Vinh vào chăn nuôi. 

Từ thực tế định hướng phát triển kinh tế ở Chà Nưa cho thấy, cái được lớn nhất chính là việc phát huy nội lực, đoàn kết các dân tộc và làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

  Nhờ đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng sâu sát, dân chủ, biết dựa vào dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Chà Nưa đã phát huy được năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy chính quyền ở cơ sở, được quần chúng nhân dân thực sự tin tưởng, ủng hộ.

Không chỉ tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế mà trong mọi hoạt động như: Xây dựng gia đình, bản làng văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, cũng được các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Đó chính là những động lực để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và phát huy được nội lực, tinh thần đoàn kết của quần chúng nhân dân tại địa phương.

Vẫn biết rằng phía trước vẫn còn đó rất nhiều khó khăn, thách thức,nhưng với định hướng đúng được cụ thể hóa bằng giải pháp cụ thể thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững của cấp ủy và chính quyền xã Chà Nưa, đời sống của ngày càng được nâng cao, tỷ lệ đói nghèo được giảm thiểu. Chà Nưa đã thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn./.
 

 Bùi Quang
 

.
.
.
.
.